Speciální jednotky U.S. Army (Zelené barety)

10. 08. 2004

Hned v úvodu je nutno si vysvětlit, že žádná jednotka se nejmenuje "Zelené barety". Je to pouze přezdívka speciálních jednotek, které nosí právě zelené barety. Právě u jedné z těchto jednotek měl sloužit John Rambo...

img

Příslušníci těchto jednotek otevřeně říkají, že ve filmech a knihách o Rambovi jsou představeni úplně jinak. Pojďme se tedy podívat na to, co jsou speciální jednotky U.S. Army ve skutečnosti.Ještě mi dovolte krátké, ale nutné odbočení. Je trochu zmatek v pojmu "speciální jednotky". Díky tomuto zmatku také vznikají dohady o to, která jednotka je lepší. Pokusím se vysvětlit strukturu zvláštních operací v amerických ozbrojených složkách.

U.S. Army má kromě pozemních jednotek i jednotky výsadkové. Ty jsou označovány za "požární oddíly". Známá 82. a 101. jsou nasazovány na místech, kde rychle potřebujete zasáhnout nebo demonstrovat sílu. Jedná se o jednotky, které se po seskoku pohybují a chovají podobně jako běžná armáda. Jejich odhodlání je na poněkud vyšší úrovni než u běžných pozemních jednotek.

Pak zde máme tzv. speciální výcvik Rangers a jednotky Rangers. Jedná se program maximálního zefektivnění bojové činnosti družstev. Rangers jsou lehká pěchota, která bývá používána podobně jako výsadkáři, ale soustřeďují se na průzkum a boj v malých skupinách.Dále zde nalezneme Special Forces – Speciální jednotky (síly). Ty se používají pro netradiční bojové operace a operace jiné než válka. Jedná se 12 členné skupiny, které jsou používány jako poradci v zemích třetího světa, vedoucí hnutí odporu nebo jednotky pro dlouhodobý pobyt daleko v týlu protivníka. Z těchto jednotek se vyčlenili 1st SFOD-D (Delta Force), kteří jsou používáni na protiteroristické akce mimo území USA, zásahy zvláštního charakteru a jiné akce, ke kterým se vláda USA nebude hlásit.

Námořnictvo má svou strukturu částečně podobnou této. Jedná se pěchotu USMC, průzkumné jednotky RECON USMC a jednotky SEAL. Za protiteroristické operace na území USA je zodpovědná FBI nebo speciální policejní týmy SWAT jednotlivých států.

Někdy se říká "speciální jednotky" všem těmto jednotkám, je však lepší tyto obecně nazývat, jako jednotky pro zvláštní operace.Historie

Historie speciálních jednotek sahá do II. Světové války. Jako počátek je považována 1st Special Service Force. Ve skutečnosti však jsou speciální jednotky, jak je známe dnes, dítkem "Studené války".

Jednotka 10th SFGA začala být seskupována v roce 1952 ve známé líhni výsadkářů Fort Bragg. Pak se brzy přesunula do Bad Tolz v Německu (tehdy západním). Tato jednotka byla označena jako 10th, ačkoliv byla vlastně tehdy jedinou.

Účelem, proč tato jednotka vznikla, bylo to, že ve východní Evropě ovládané SSSR nebyly k dispozici už hnutí odporu, a tak tato jednotka měla v případě války působit jako základní partyzánský oddíl, který bude vytvářet v dané zemi hnutí odporu. S nasazením se počítalo i v případě, že se armády států Varšavské smlouvy rozjedou směrem na západ. Tyto jednotky by zůstaly v Bavorsku a podporovaly tamní hnutí odporu.

Mnoho akcí bylo prováděno pod vedením CIA, která dostala řadu kvalifikovaných lidí. Mimochodem, vojáci speciálních jednotek hovořili takovým Bavorským dialektem, že při cvičeních je výsadkáři běžně považovali za místní zemědělce a často si z nich anglicky utahovali. Čas od času se pak výsadkáři nestačili divit, že na ně chodí hlášení, že se nechovají k místním obyvatelům laskavě.Skutečným válečným nasazením však byla válka ve Vietnamu. Vojáci speciálních jednotek byli první, kdo se do toho konfliktu zamotali a byli mezi posledními, kdo Vietnam opustili. Více méně tam byli jak před tak i po.

Hlavní složkou speciálních jednotek je tzv. "A-tým". Tyto "A-týmy" o síle 12 mužů organizovaly hnutí odporu z domorodých kmenů horalů. Je zajímavé že tyto kmeny tvoří 20% obyvatelstva, ale obývají asi 70% území!

Mimochodem, jihovietnamští horalové byli ostatními obyvateli země považováni za méněcenné. Do jak nepříjemné situace se asi dostali vojáci speciálních jednotek, když byli převeleni pod jihovietnamské vedení, které jejich jednotkami hnutí odporu doslova opovrhovalo, vám nemusím jistě vysvětlovat.

Přesto i ta nejhorší válka jednou skončí a tak skončila i válka ve Vietnamu. Pak následovala Grenada, Perský záliv, Somálsko a státy bývalé Jugoslávie. Tolik k historii, ale pojďme se podívat na výběr příslušníků speciálních jednotek U.S. Army.Výběrové řízení – SFAS a SFQC

SFAS – Special Forces Assessment and Selection (Hodnocení a výběr pro speciální jednotky) – jak vidíte, Američané si potrpí na zkratky. Tato zkratka je používána pro 23 denní výběrový kurs spojený s přípravou na SFQC – Special Forces Qualification Course (Kvalifikační kurs speciálních jednotek). Před tím než se dostanete k SFAS tak musíte být specialisté, pokud jste obyčejní vojáci. Pokud se jedná o důstojníky, ti musejí dosáhnout hodnosti nejméně "1st lieutenant". Poté jste pozváni na osobní pohovory, kde je vám vysvětlena funkce 12 členných skupin, které jsou základním kamenem speciálních jednotek, a jak bude vypadat výcvik a co se od vás očekává. Jste dotazováni na důvody svého rozhodnutí. Podmínkou účasti je i naprostá bezúhonnost. To rozhodně znemožní, aby se do speciálních jednotek dostali různí týpci, kterým není nic svaté.

První týden zahrnuje různé psychologické a fyzické testy. Psychologové si vás vezmou na pohovor a budou zjišťovat, zda-li nejste psychicky labilní osoba. Voják musí splnit standardy armádního fyzického testu pro věk 17 – 21 let a získat tak nejméně 206 bodů. Musí uplavat 50 metrů v uniformě a překonat 24 km s batohem těžkým 25kg a zbraní.

Druhý týden se skládá ještě více z pochodů, ale přibývá také překážkový běh složený z překážek zatěžujících horní polovinu těla. Součástí je navigační část nazvaná "STAR". Je to 18 km přes kopcovitý terén a vodní plochy. Nesmí se chodit po cestách ani mýtinách a postupuje se v noci bez ohledu na počasí. Je to nedelší trasa v armádě, kterou musí ujít voják sám s těžkým batohem.

Třetí týden se zaměřuje na umění vedení a spolupráce. Kandidáti jsou rozděleni na 12 členné skupiny, které musejí reagovat na určité stresové situace. Jsou postaveni před určitý problém a je hodnoceno jak a v jakém čase jej vyřeší. Například je úkolem přesunout vlek na vzdálenost 18 km. Jedním z nejhorších úkolů je "Sandman". Dva stěhovací 100 l pytle jsou naplněny pískem a představují sestřelené piloty. Úkolem skupiny je dopravit...Je docela běžné, že vojáci shodí až 15 kg své hmotnosti bez ohledu na to, že se do nich cpe jídlo horem dolem. Je to i psychicky náročné. Instruktoři tvrdí, že za ty tři týdny se jim podaří zlomit každého. Pro pokračování v SFQC je vybráno průměrně 50% uchazečů.

Po SFAS ještě nejste za vodou. Musíte prodělat výsadkový výcvik pokud jej ještě nemáte a také výcvik velitele malých skupin. Pro ty, kteří budou spojaři to znamená zúčastnit se 8 týdenního kurzu morseovky.

Jakmile se dostanete do SFQC absolvujete 80 hodinový kurz velitele a speciálních operací. Ve druhé fázi důstojníci mají 15 týdenní instruktáž o doktríně, poslání a možnostech speciálních jednotek. Ostatní vojáci si vyberou jeden ze čtyř kurzů. 13 týdnů dlouhý kurs zbraňového specialisty nebo ženisty, 21 týdnů dlouhý kurs pro spojaře a 45 týdnů trvající kurs pro mediky.

Kurz pro zbraňové specialisty – zaměření je na ovládání všech typů zbraní, se kterými se můžete setkat. Důležité je také umění navádění palby. Nejen pomocí balistických počítačů, ale také pomocí nejroztodivnějších příručních pomůcek. Účelem je umět zajistit palebnou podporu všude na světě.

Kurz pro ženisty – po absolvování tohoto kurzu budete umět postavit nejen různé mostky, ale i různé stavby latrínou počínaje a nemocnicí konče. Součástí tohoto kurzu je pyrotechnika. Účastníci se učí dezaktivovat více než 50 amerických a cizích min.

Kurz pro spojaře – spojaři se musejí nejen naučit morseovku jak už bylo řečeno, ale musejí vědět téměř vše o různých spojovacích prostředcích. Musejí se naučit používat šifrovací a dešifrovací tabulky a přístroje. Důležité je i to, aby dokázali dělat některé opravy. V současné době se výcvik skládá i ze satelitní a digitální komunikace.

Kurz pro mediky – absolventi těchto kurzů jsou vlastně skutečnými lékaři. Po ukončení kariéry ve speciálních jednotkách, se jich hodně dále věnuje medicíně. Jsou skutečnými specialisty a na jejich činnosti mnohdy závisí úspěch celé operace. Jsou tou hlavní osobou pří získávání "srdcí a mozků" domorodého obyvatelstva pro hnutí odporu. To, že jsou opravdu dobří dokazuje to, že svůj výcvik provádějí na úrazových odděleních v amerických nemocnicích. Není pro ně problémem vytrhnout odborně zub, provést operaci slepého střeva a odrodit dítě. Během akce se nemůžete odskočit zeptat pana docenta, jak se to či ono dělá, a zda-li toto je vhodnější než tamto.Po ukončení těchto specializovaných kurzů následuje stmelovací cvičení "Robin Sage". Zde jsou dáni do skutečných A-týmů a musí dokázat, že dokáží spolupracovat v bojových podmínkách. Na konci tohoto cvičení je vysněný zelený baret s odznakem Special Forces s nápisem DE OPPRESSO LIBER (osvobodit z útlaku) a "fleší" jednotky. Fleš je látkový podklad pod odznak a jeho barva určuje, ke které jednotce patříte. 10th SFGA má například zelenou.

Pokud si myslíte, že už je konec všem školením, tak jste zase na omylu. Následuje čtyř až šesti měsíční kurz ve vybraném jazyku. Pokračujete také ve výcviku volného pádu a nebo výcviku odstřelovačů. Specialitou těchto odstřelovačů je i to, že umějí delaborovat cizí munici a přebít ji tak, aby byla vhodná pro jejich zbraň. To, že by jim došly náboje, je pro ně řešitelný problém.

Příslušníci speciálních jednotek U.S. Army jsou vlastně učiteli a ne bandou hrdlořezů. Díky nim je v mnoha vesnicích třetího světa voda a hygiena a mnoho malých dětí ani neví, že při jejich příchodu na svět byl nějaký chlap se zeleným baretem. DE OPPRESSO LIBER!

Michal Uher, http://www.military.cz

Komentáře

13.10.2004 V New Yorku kazdych 8 sec. vrazda !!

Agent_XAgent_X
A na to jsi prisel jak - dobrej nesmysl... To by byl celej Manhatan do roka vyvrazdenej :)

04.09.2004 SFOD-D

RIPerRIPer
nevíte náhodou někdo kde sehnat informace o jednotkách Delta Force? Výstroj apod.

24.08.2004

Petronikus pitiPetronikus piti
NO tak ze u nas jsou vrazdy....kde nejsou?? V New Yorku je každých 8 sekund spachána jedna vražda-no te docela psycho. No tak americani maji imbecilni zakony, ale pravdou je že v americe maji lidi s policie vetsi respekt nez lide u nas. Každopadně je ostuda že autor clanek vedome skopiroval.

24.08.2004 střílení civilistů

ŠakalŠakal
Myslím, že o tom se dá dlouho bavit. At´je to guma jaká je- pořád myslí, ale pokud jako ted´ v íráku není snad žádný rozdíl mezi civilistou a obráncem svého státu, tak nevím co udělá většína když vyběhnou dva obránci a ze strachu z nich vyběkne i žena- myslím, že musí myslet rychle a né čakat až přiletí jeho osudová kulka nebo přiletí někomu z jeho kámošů.

24.08.2004 4A.White

ŠakalŠakal
U nás, že je větší bordel a kriminalita?? Synku vzpamatujse ty jsi moc zažraná v amerikanizmu. Policie, že tam má respekt?? Výš co může udělat policajt v obchodáku, když si děcka vemou basket´ák a když je tam i koš a začnou si do něj házet?? Nic- děti si hrají a podle jejich zákonů si jen hrají, takže se jen dívají (pokud s tím nechtějí k soudu)!! U nás, že je každý den v televizi mord?? A odkud sem ty mordy asi jdou- že by sem tam nějaký americký blázen začal střílet na ulici nebo dokonce ve škole?? Amerika, že nemá dluhy?? Čím to bude?? Žeby amerika byla postavena a dodnes stojí z vykořist´ovaní chudších států?? Nebýt za studené války rozpad sovětského svazu tak je amerika tam, kde je rusko dnes- i když mají rusové horší polohu. Jo a když chceš srovnívat, tak skus třeba srovnat EU a americkou alianci jo!! je to jako kdybys prodával zmrzlinu v praze a někde v malé vesnici. myslím, že ti výjde docela zajímavý výsledek. Amerika není země zaslíbená!!

23.08.2004 Ostuda

VašicaVašica
No tak to sis pěkně podělal "autore" tohoto článku. Taková ostuda že se nestydíš kopírovat cizí práce. FUJ!

23.08.2004 To MidnightHunter:

A.WhiteA.White
Myslíš, že se třeba někomu ze SF nehoní vhlavě co jsem to skara udělal, ale musel jsem (ne všichni), ale rozkazy střílení do civilistů nejsou a myslíš, že americké velení jen tka poruší ženevskou konvenci?? ČR je zadlužená jak jen to jde.. Každý občan ČR má díky státu dluh cca 20 000kč v americe toto neexistuje.. Lidi jsou zkažený nedávnou nadvládou komunismu (rádoby socialismu).. Každej den ve zprávách je že někdo někoho zastřelil na ulici nebo žák zastřelil nebo jinak zabil spolužáka nebo učitele..V americe jsou přísný zákony a policie má narozdíl od naší respekt v naší policii je bordel.. Obdivuju jak dokážeš říct o někom nebo o nějaké zemi, že to jsou prasata..

22.08.2004

svizasviza
To MidnightHunter: "Jinak: nemůžete očekávat od vojáka ze spec. jednotek kterej má vymytej mozek třikrát, že bude uvažovat co dělá. Dělá jen to co mu řeknou ty prasata nahoře!!" A obycejni bigosi (a pod.) premejslej nad kazdym rozkazem, poradne ho rozebiraj, obhlizej ze vsech stran a pak MOZNA uvazujou o tom, ze jej provedou. Tak si to predstavujes??? Rozkaz je od toho, aby byl splnen, v armadach demokracie nema misto. A ne proto, ze by velitelum delalo dobre rvat a poroucet, ale proto, aby se vsechno nezvrtlo v absolutni bordel, anarchii - neposlusne muzstvo je pak na pul ceste do bodybagu... Kdyz je nekdo vojak, tak je od toho, aby poslouchal. Ale to je nametem na dalsi diskusi: Kdy si kdo muze dovolit neuposlechnout rozkazu, nebo se mu zprotivit..? To Bagr: Obdivuji, jak a ze se dokazes omluvit za urcite ... agresivnejsi vypady. To se casto nevidi. Nazor ti neberu, ale mam jinej :-)

Novinky a slevy emailem