CQB manuál

03. 10. 2006

Nejobávanější situace pro každou armádu i speciální jednotky je boj na velmi krátkou vzdálenost tzv. CQB (Close Quarters Battle). To protože, je zde spousta protivníků, odstřelovačů a dalších nebezpečí, která na ni mohou čekat v uzavřených prostorách...

img

Úspěšnou protiteroristickou ( CT = Counter Terrorist) akci může provést jen dobře vycvičený a zkušený team. Některé z elitních vojenských jednotek jsou tím proslulé Army Delta, SEAL Team 6 (nyní DevGroup), S.A.S. (Special Air Service) a v neposlední řadě USMC Force Recon (nezmiňuji policejní jednotky jako SWAT, URN, GSG-9, GIGN, FBI a jiné).

Všechny tyto jednotky trénují mnohem více než jiní. Důvod je prostý. Aby uspěli v CT operacích musí vědět co mají dělat a mít to dokonale zvládnuté. Žádná CQB operace není stejná, i když mají společné znaky. Většinou tam bývají špatní hoši, kteří si vyberou místo, kde na vás budou čekat, aby vás napadli.

Systémy včasné výstrahy (EWS = Early Warning System)jsou též vcelku na denním pořádku. Hlavní hrozby jsou vždy stejné. Když vnikáte do budovy, ve které jsou nepřátelské osoby tzv. Tangové (Tango od radistického znaku pro "T" jako Terrorist), tak pokud nejste opravdu hodně opatrní a tiší, můžete očekávat střelbu.

Odstřelovači jsou další častou hrozbou v CQB. Všechny tyto hrozby mohou být eliminovány použitím dobré taktiky. Nejtěžší je zachovat nenápadnost. Většinu času budou Tangové vědět odkud přijdete a od toho odvinou svou obranu. Většinu času budou mít představu o tom kde se zrovna nacházíte nebo kde budete, zatímco vy jen zhruba víte kde jsou oni. To dává Tangům velikou výhodu. Tohle musíte uvážit předtím než začnete plánovat akci.

Způsob kterým musíte čelit CQB operacím je "rychle potichu a smrtelně". Rychlý pohyb kombinovaný s chladnokrevným uvažováním a nenápadností je nejlepší obrana proti nebezpečným situacím. Pokud velíte Teamu tohle musíte mít na paměti. Ubezpečte se, že váš team v těchto podmínkách působí.

Základní průzkum

První věc, kterou musí CT jednotka před střílením a drancováním udělat, je vyrovnat šance. Tangové vědí, že jste tam venku, ale vy toho o nich moc nevíte. Musíte se tedy vydat "za nepřátelské linie" a získat co nejvíce informací. Je to nenásilná operace, kde se střílí jen když je to opravdu potřeba. To se ukázalo být velmi užitečné, protože pokud víte kde nepřítel je můžete ho zlikvidovat snáze.

SEALs byli první, kdo kázal tuto myšlenku a jak je známo 2 jsou vždycky více než jeden. Od první fáze BUD/s dostanou SEALs přiděleného svého buddyho. Ve zkratce to je to, co musíte udělat i vy, když prozkoumáváte prostor operací. Celý team rozdělte na skupiny po dvou. Jak známo pokud padne hlídka do sraček dva se z toho dostanou líp než jeden a tři je na tichý průzkum moc.

Další věc, kterou musíte udělat, je stanovit bod setkání. To je místo kde se celá jednotka po průzkumu znovu seskupí. Musí to být místo se strategickou pozicí, ke kterému je hodně přístupových cest a musí být z dohledu nepřítele. Tohle není fotbal tady vás můžou sejmout. To platí i pro airsoft. Musí to být ale zároveň dobře hájitelné místo. Pokud se něco pokazí Team musí být pohromadě. V takovém případě se všichni vrátí do bodu setkání a tam se společně brání.

Průzkum je ta nejutajenější část celé CT akce. Nesmíte se nechat odhalit. Hlavním úmyslem je zjistit toho o nepříteli co nejvíc bez toho, že on by vás byť jen spatřil. Váš pohyb musí být utajený a pomalý. Určitě jste to viděli v nějakém filmu. Neběhejte pokud to není nezbytně nutné, rychle se pohybující objekty upoutávají pozornost spíše než ty pomalu se pohybující. Též to nadělá o hodně více hluku než chůze. Nepřítel vás nejspíše uslyší dříve než vás uvidí.

Proto je důležitá i dobrá komunikace mezi členy teamu. Komunikaci se budeme věnovat později, protože to si opravdu vyžaduje vlastní kapitolu. Musíte mít sadu vizuálních signálů (rukama nohama). Ale stačí jich jen pár. Důležité jsou "vidím nepřítele", "nebezpečná zóna", "sniper", "dobrá pozice pro snipera". Signály musí být jednoduché a snadné na zapamatování. Jsem si jist, že každý je schopen si vytvořit vlastní.

Je několik věcí, které byste měli v operační zóně hledat. Jsou to kupříkladu dobré pozice pro snipera, nepřátelské osoby, Tango Snipeři, nebezpečné oblasti (otevřená místa která přitahují palbu) dobré kryty, možná místa vstupu a únikové cesty nepřátel. Když tyto věci najdete, musíte si je zaznamenat. Druhý člen Teamu by měl mít kroužkový blok alespoň 8x12 cm a kuličkové pero. Mapujte území, které jste prozkoumali a zaznamenávejte důležitá fakta buď pomocí značek, nebo popisku do mapy. Značky a poznámky záleží opět čistě na teamu, hlavní je, aby se v tom alespoň dva vyznali.

Pohyb je při průzkumu operačního prostoru asi nejproblematičtější část. Musíte se pohybovat zcela neviděni a přitom mít možnost pozorovat a získávat informace. Ve dvoučlenném družstvu půjde vpředu pointman, který určuje kam a jak se půjde. Musí jít velmi potichu. Za ním jde druhý člen, který kryje zadek. A nezapomeňte NIKDY SE NEROZDĚLUJTE, VŽDY JDĚTE JAKO JEDEN MUŽ!

Potom, co jste dokončili průzkum operační oblasti, se vraťte do bodu setkání. Odpovědný důstojník od vás sebere informace a vytvoří plán. Toto je jediná chvíle, kdy byste měli při akci mluvit. Je důležitá přesnost informací, tak je nepřekruťte. Nejdůležitější co musíte mít na paměti je nikdy nestřílet. Chce to praxi a své umění musíte cvičit k dokonalosti. Tyto akce provádějí jen ty nejlepší jednotky na světě, tak si asi dokážete představit jak je to těžké. Když ale budete dodržovat tyto rady mělo by to být v pohodě. Nikdy ale nedělejte přesně to, co vám říká manuál a raději to doplňujte vlastní zdravou logikou.

Komunikace

Komunikace je pro úspěch akce životně důležitá. Je několik forem komunikace mezi členy teamu, které se dnes používají. Nejčastější a stále oblíbené jsou ruční signály. Jsou zcela tiché a pokud jsou dobře propracované můžete si říct všechno potřebné. Dalším populárním způsobem jsou taktické radiostanice (TacRadios). Ano, dobrá radiostanice je drahá, ale pokud tohle chcete dělat pořádně, tak ty peníze klidně vysolíte. TacRadia poskytují větší flexibilitu komunikace a mohou tak být účinnější než ruční signály. Pokud si nějaké radiostanice pořizujete, tak kupte pořádné, protože pokud je váš team cvičen v komunikaci pomocí vysílaček a ty při akci selžou, tak nastane dost nepříjemná situace. Raději mějte vždy v záloze ještě signály, tím se nic nezkazí.

Podle toho, jak vážně bere akce, je vaše jednotka i rozdělená. Pokud jedete hodně na realitu bude u vás Pointman, Velitel, Medik, Střelci, Granátníci a Záda. O těchto pozicích se budu zmiňovat dále. Pozice v týmu též určuje typ komunikace. Některé teamy používají jména a jiné pozice v Teamu. Osobně si myslím, že jména se dají použít jen v menších jednotkách, kde se nikdo nejmenuje stejně nebo mají všichni přezdívky. Ve větších jednotkách, kde je jen málo vysílaček a mají je jen velitelé, jsou dobré volací znaky typu ALFA, BRAVO apod. To si člověk nesplete. Pokud mají vysílačky všichni a počet přesáhne 10 lidí, je dobré používat pozice v Teamu jako volací znak tzn."Velitel Medikovi - stáhni se na bod setkání. Konec." Jednoduché a většinou je medik jen jeden, zatímco Honzů tam muže být pět.

Ať používáte TacRadia nebo ruční signály, komunikace by měla být krátká a stručná. Určitě se nechcete nechat přistihnout v otevřeném prostoru, protože vaše komunikace nefunguje jak má. To si říká o těžký palebný přepad. V radiové komunikaci jsou výhodou krátká kódová slova. Ruční signály jsou pro zkušenější team a musí si je team sám vytvořit. Je prokázané, že si lidé zapamatují spíše svoje vlastní signály než ty obšlehnuté z manuálu. Každopádně jejich cvičení věnujte dostatek času. To samé je s kódovými slovy. Standardní Operační Procedury (SOP) v komunikaci jsou nejlepší, pokud si je team vynalezne sám.

Tyto moje informace berete jen jako rady ke zformování vlastním myšlenek a nápadů. Nezáleží na tom, který způsob si vyberete, vždy se uplatňují stejné principy. Omezte komunikaci na nezbytně nutné věci související jen přímo s misí. U radiostanic se ujistěte, že mají možnost stálého odposlechu/příjmu a připojení handsfree sady.

Střelba

Střelba je základním stavebním kamenem každé CT operace. Je jasné, že Tanga jinak než Hecklerem nepřemluvíte. Střelba v podmínkách CQB je velmi odlišná od jiných prostředí. Důvod je prostý, akce jsou velmi rychlé. Je to závislé na počátečním objemu palby a instinktech. Reakční čas je velmi důležitý. Obvykle máte jen zlomek vteřiny na zamíření. Je několik věcí, které vám mohou pomoci urychlit své jednání.

1) nikdy nekoukejte mimo svou zbraň. Mějte jí celou dobu před sebou. Jedinou výjimku tvoří pointman, který muže potřebovat použít záložní zbraň nebo jiné vybavení pokud je to potřeba. Nekoukejte nikam kam nemíří vaše zbraň. Pokud otáčíte hlavou, zbraní miřte na to samé místo kam se díváte.

2) dbejte na pohotovou pozici. Zbraň je před vámi s mírně skloněnou hlavní pokud jdete bezpečnou zónou. Výhodou je, že vypadáte méně jako cíl a je to pohodlnější, protože jste v uvolněnější pozici. V CQB je napjatost špatná věc. Způsobuje předčasné výstřely zbraně a tím spoustu minutých cílu. Pokud jste ale poblíž nějakých Tangů v této pozici nechoďte. Pokud se pohybujete nebezpečnou oblastí mějte zbraň v palebné pozici, ale držte ji uvolněně. Pokud ji držíte příliš křečovitě, mohou se vám třást ruce a to muže rozhodit míření a to je to poslední co potřebujete, že ano?

3) další důležitou věcí je vyměňování zásobníku. Ano, i na vyměňování zásobníku existuje SOP. Rozhlédněte se a najděte si nějaký kryt. Pokud ho najdete přesuňte se do něj, klekněte si na jedno koleno, vyndejte si záložní zbraň a připravte si ji k ruce, kdyby to bylo potřeba. Rychle vyměňte zásobníky a když budete vylézat z krytu nejdříve se pořádně rozhlédněte. Za tu dobu se mohlo leccos změnit. Potom se opět zapojte do střelby.

4) poslední a nejdůležitější věc ve střelbě při CQB jsou palebné sektory. Každý člen teamu musí mít přidělen palebný sektor. Je to prostor, na který soustředíte svou pozornost, když jdete uzavřeným prostorem. Pokud jdete přes otevřený prostor, tak útočíte na cíle náhodně. Předek kryje Pointman, jemu kryje křídla Velitel. Další člen, což bývá medik, kryje pravou a levou stranu teamu. Střelci hlídají tak nějak všechno a útočí na náhodné cíle. Poslední člen teamu kryje záda. To je důležitý úkol, protože základem guerrilové války je napadnout přesilu zezadu. Pokud pálíte ve svém sektoru sdělte to svým spolubojovníku prostým sdělením "kontakt", aby věděli kdo pálí. Pokud nepřítele sestřelíte, ohlaste to neméně prostým "Tango mrtev". Moc ale neřvěte. Toto se musí trénovat stále dokola, aby jste dosáhli pořádné úrovně, ale věřte stojí to za to. Pokud budete trénovat, cvičte pudovou střelbu. Procházíte budovou a poté uvidíte terče. Zvednete zbraň do palebné polohy a pálíte dokud cíl nezasáhnete. Doporučuji pálit krátkými dávkami, tak dvou až čtyř ran. Až budete dobří poznáte to podle toho, že cíl trefíte první dávkou.

Kryt a ukrytí

Tato kapitola předpokládá to nejhorší. Dostanete se do těžké palby. V klasické CQB situaci většinou používáte kryt jen když vstupujete do místnosti , kterou jste ještě nevyčistili. V přestřelce může dobrý kryt znamenat rozdíl mezi výhrou a prohrou teamu. Úkryt ovlivňuje celou akci, protože Tangy chcete dostat hezky potichu a rychle.

Abych byl upřímný, tak najít dobrý kryt v baráku je dost fuška. Nejlepší je asi klasické otevření dveří a pálení s vystrčenou zbraní a kouskem hlavy. Když otevíráte dveře mějte celou dobu připravenou zbraň k palbě. Stůjte blízko dveří, ale buďte zastrčení tak, abyste poskytovali nepříteli co nejmenší cíl. Z této pozice i palte pokud někoho hned vidíte ve svém sektoru.

Ukrytí je též velmi důležité. Nejdůležitější je to v době, kdy vstupujete do budovy. Musíte přijít potichu a nečekaně (rozhodně ne hlavním vchodem). Většinou vás dobře skryjí rohy a samozřejmě rostliny. Ty ale nemusí být všude, to závisí na typu budovy na kterou útočíte. Pokud nejsou, tak jediné co vám zbývá je co nejtišší pohyb. Nejlepší způsob jak se skrýt je dobré oblečení a výběr kamuflážních prostředků. Neberte si na denní akci černé oblečení. Zvláště ne do starých českých domů, kde je štuková zeď. Tam jsou nejlepší Deserty. Pokud se vám nechce kupovat novou uniformu, tak si tu svojí posypte prachem z cihel nebo z toho co je tam na zdech. A namaskujte si i obličej.

Ujistěte se, že každé viditelné místo vašeho těla je zamaskované včetně obličeje a rukou. Pokud jste zvolili správné maskování měli byste být schopni pro ukrytí své maličkosti použít většinu objektů. Velmi důležitá věc, jak se neprozradit, je nezírat na svou oběť. Zkuste se chvíli na někoho chvíli upřeně dívat, nejspíš se otočí. To je ten šestý smysl. Na cíl se dívejte jen v krátkých, asi pětisekundových intervalech.

Pohyb a pronikání do místností

Promyšlený pohyb je nedílnou součástí každé CQB operace. Pohyb musí být svižný a tichý. Vždy by měl být důvod pro to, že se pohnete. Nikdy se nepohybujte pokud to není nutné, protože to váš team zbytečně ohrožuje. Pokud se pohybujete, snažte se držet nízko a představovat pro nepřítele co nejmenší cíl. Běh je poslední možnost. Tichý, ale urychlený pohyb, je lepší než běh. Samozřejmě pokud je váš team odhalen musíte běžet, aby jste si našli nějaký kryt, abyste mohli neutralizovat Tangy.

Krytí prostoru je rozhodující při každém vašem pohybu. Pokud narazíte na spojovací cestu, schody nebo nějaké otevřené místo, pohyb vašeho teamu musí být krytý. Haly a křižovatky chodeb jsou asi nejčastějším případem. Pokud přechází team chodbu do "T" Pointman dojde na roh a opatrně vyhlédne za roh. Pokud je tam nepřítel, tak ho zlikviduje a pokud ne, tak zaklekne a kryje postup skupiny. Druhý muž přejde na druhou stranu s tím, že musí nechat dost místa na projití ostatním členům. Když je druhý muž na druhé straně, tak odpovídá za krytí prostoru ve směru, kam se bude skupina pohybovat. Poté team jeden po druhém přebíhá.

Když jsou všichni na druhé straně Pointman se stáhne a patrola pokračuje. Jištění a krytí rohu je dosti důležitý aspekt pohybu. Pokud dorazíte k rohu, tak to Pointman sdělí ostatním. Potom se vydá na kraj a "krájí koláč". Tzn. nevykoukne celý, aby viděl všechno, ale postupně se otáčí okolo rohu tak, aby poskytoval co nejmenší cíl při co největším rozhledu a tím snížil Tangům dobu na reakci.

Pokud se setkáte s "T" křižovatkou musíte rozdělit team. Velitel a jeden další člen jdou k opačnému rohu než je Pointman. Poté "krájí koláč" zároveň s Pointmanem čímž minimalizují riziko napadení. Jeden muž pořád kryje záda. Muž, který jde s velitelem, kryje postup velitele a zůstává asi tři kroky za ním. Poté co jsou oba rohy vyčištěné, tak Velitel nebo Pointman rozhodnou, kterou cestou se dají a průzkum pokračuje.

Dalším problematickým bodem je vnikání do místností a jejich čištění. Pokud najdete místnost s otevřenými dveřmi, tak team musí být po obou stranách. Když se budete pohybovat ve výhledu, nenechte se spatřit. Pokud je možnost obejít to jinudy, udělejte to. Opět by měl Pointman varovat team, když vidí dveře, aby mohl team začít jednat okamžitě. Když se team rozdělí, tak jeden střelec by měl doprovázet velitele na druhou stranu dveří. Na rozkaz velitele vnikne Pointman do místnosti a otočí se o 90 stupňů k nejbližší stěně. Tzn. pokud je na levé straně dveří otočí se do leva. To samé udělá Velitel ihned po vstupu Pointmana, akorát doprava. Pokud si chcete být jistí vhoďte do místnosti ohlušující nebo normální granát. To nepřítele nachvilku ochromí nebo zcela vyřadí.

V softu vhoďte sádrák nebo nějakou hodně hlučnou megu. Vždy otočku dokonejte, protože rohy místnosti jsou oblíbeným úkrytem. Muž, který vnikne do místnosti po Veliteli, provede otočku na stranu Pointmana, ale jen o 60 stupňů. Soustředí se spíše na střed místnosti, než na rohy. To samé se děje na straně velitele. Toto pokračuje dokud není celý team vevnitř a velitel neprohlásí místnost za čistou.

Příklad vniknutí pětičlenného teamu: Pointman doleva, Velitel doprava, Medik doleva, 1. střelec doprava, 2. střelec doleva, Zadní ostraha doprava. Zavřené dveře si však vyžadují odlišný přístup. Pokud na své výpravě narazíte na zavřené dveře, musíte opět rozmístit team na obě strany. Velitel poklekne asi v úhlu 45 stupňů od směru otevírání dveří a namíří zbraň do prostoru přededveřími. Na velitelův rozkaz Pointman dveře otevře. Asi pul vteřiny na to vstoupí Pointman do místnosti jako obvykle. Vše probíhá stejně, až na to, že místo velitele zaujímá 1. střelec a 2. střelec kryje záda skupině a veliteli. Když je místnost čistá přesune se velitel a 2. střelec do místnosti a pokračuje se.

Důležitá věc při čištění místností, je nestřílet na náhodné cíle. Hlídejte svůj sektor. Pokud budete střílet jinam nejspíš trefíte vlastní lidi místo Tangů. Přesné palebné sektory a důvěra v krytí vašich spolubojovníku je zde velmi důležitá. Když někoho spatříte ve svém sektoru, eliminujte ho a ohlaste to ostatním.

Nasazení odstřelovačů

Použití sniperů je v CQB dosti komplikované. Pozice pro snipera musí poskytovat jak dobrý úkryt tak výhled. Úkol snipera v CQB je krýt postup teamu a eliminovat cíle, které mohou být pro team potencionálně nebezpečné. Pokud máte ve skupině snipera, je radiové spojení takřka nutností. Sniper musí být velmi soustředěný a odhodlaný člověk a též se musí pohybovat po bojišti zcela nepozorován. Muže (a měl by) to být nejzkušenější a nejtrénovanější člověk teamu. Připravte se na to, že být odstřelovač je velmi těžké. Sniper je v CQB odpovědný za lokalizaci a likvidaci cílů v exteriéru nebezpečných pro team. Musí mít radiostanici s přímým spojením s Velitelem jednotky. Dále dobrou optiku a pokud je to možné, tak i noční vidění (NVD - Night Vision Devices , NVG - Night Vision Goggles = brýle pro noční vidění).

Pokud Sniper spatří nějakého Tanga, oznámí to před zahájením jakýchkoliv opatření veliteli, pokud ho přímo neohrožuje. V hlášení veliteli musí sdělit umístění, přibližnou vzdálenost a obtížnost střely nebo možnost zásahu. Na základě toho rozhodne velitel, jestli má vystřelit nebo ne. Jediná situace kdy smí střílet bez povolení velitele je pokud je team v nebezpečí a pokud není jiná možnost. Sniper je poslední možnost a slouží spíše k průzkumu než k čemukoliv jinému. Pokud budete používat snipera musí to být skvělý střelec. Musí cvičit střelbu a musí být ,jak se říká, srostlý se svojí puškou. Měl by trénovat střelbu z různých pozic, protože žádná pozice není stejná. Nikdy nevíte kdy budete muset ležet nebo střílet ze sedu.

Závěrem

Doufám že vám tento manuál rozšířil znalosti v CQB a že pomůže vašemu teamu uspět. Tento manuál je výběr z manuálu RANGERS, NAVY SEALs, USMC FORCE RECON, ARMY DELTA a neutajovaných věcí od SAS. CQB je obtížný, ale jak doufám, toto vám pomůže a tak nezbývá než cvičit a popřát dobrý lov.

Vietnam

Komentáře

22.09.2009 Re: PhoeniX36

AirsoftGuns.czAirsoftGuns.cz
Co myslite tim problemy?? Problem se trefit, problem ve smyslu bolestivy zasah atd.

20.09.2009 jak s plynem??

PhoeniX36PhoeniX36
na kolik metrů dělá plynovka problémy??? mám na mysly pistol ne pušku

12.08.2009

ReinmarReinmar
Honzastar: Co si vzpomínám tak při CQB je odtřelovač mimo dům a to i v softu. Úkolem mimo jiné je i to, mít v puškohledu cestu týmu co tam projde a hlásit. Něco jako "pozdní průzkum". Ale ano, pokud je v budově a má tam víc jak 120 tak je to to samé jako ele. tzn. průser velikosti texasu. :-) Klaus Barbie: Maska na paitball je na tohle dobrá ale na druhou stranu se s ní vláčet celou akci je o nervy. Kukla v taktice to jistí :-)

09.07.2009

redgoblinredgoblin
Možná to nebude T jako Terrorist, ale T jako Target = cíl.

26.10.2007

PlayMannPlayMann
To je to samý jako když někdo veme Minimi a jde čistit barák...

20.02.2007

Klaus BabrieKlaus Babrie
a jak tomu mohu předejít? pomůže mi např. maska na paintball, nebo třeba ochranná obličejová maska určena do extrémně chladného počasí (http://www.army-shop.cz/index.php?action=category&id=32&subid=156), či vhodně vycpaná kukla? Děkuji za odpověď

16.02.2007 RE: Klaus Babrie

AirsoftGuns.czAirsoftGuns.cz
Bryle to vydrzi bez problemu, ale chcete mit potrhany oblicej?

16.02.2007

Klaus BabrieKlaus Babrie
Honzaster: přibliž mi prosím co se může stát...nezvládnou to ochrané brýle?

Novinky a slevy emailem